Order by: Relevance
Price: Low to High, High to Low

 
Image of Det ved vi om - Pædagogisk relationsarbejde (E-bog)
 

Det ved vi om - Pædagogisk relationsarbejde (E-bog)

Relationen mellem elev og lærer kan betragtes som en af de mest undervurderede variabler inden for undervisning og læring. Elever, som oplever, at de har lærere, der anerkender, værdsætter og kan lide dem, har et klart bedre fagligt og socialt læringsudby

DKK 206.95
More Information

 
Image of Fællesskabets pædagogik (Bog)
 

Fællesskabets pædagogik (Bog)

Fællesskabets pædagogik - inklusion med glæde (inkl. hjemmeside)Med Fællesskabets pædagogik - inklusion med glæde skabes en ramme og et overblik over de væsentligste inklusionselementer i dagtilbud og skole. Dette gøres ud fra inklusionshuset,...

DKK 518.95
More Information

 
Image of Fællesskabets pædagogik (E-bog)
 

Fællesskabets pædagogik (E-bog)

Med Fællesskabets pædagogik - inklusion med glæde skabes en ramme og et overblik over de væsentligste inklusionselementer i dagtilbud og skole. Dette gøres ud fra inklusionshuset, som er en fælles, faglig model, der hjælper med at få øje på...

DKK 404.95
More Information

 
Image of Glædens pædagogik (E-bog)
 

Glædens pædagogik (E-bog)

Dette er en bog om pædagogisk arbejdsglæde. Gennem tiden er der skrevet mange bøger om kriser og krisehåndtering, men kun meget få om glæde og håndtering af begejstring. Forfatterne forsøger ikke at bilde sig selv eller andre ind, at man ved at...

DKK 260.95
More Information

 
Image of Livsduelighed og børns karakterstyrker (Bog)
 

Livsduelighed og børns karakterstyrker (Bog)

Forskning har dokumenteret, at arbejdet med personlige karakterstyrker hos voksne skaber mere glæde, tilfredshed, engagement og bedre præstationer. Formålet med denne bog er at skabe samme mulighed på børneområdet. Skoleverdenen er i en stor forandringspr

DKK 332.95
More Information

 
Image of Livsduelighed og børns karakterstyrker (E-bog)
 

Livsduelighed og børns karakterstyrker (E-bog)

Forskning har dokumenteret, at arbejdet med personlige karakterstyrker hos voksne skaber mere glæde, tilfredshed, engagement og bedre præstationer. Formålet med denne bog er at skabe samme mulighed på børneområdet.Skoleverdenen er i en stor forandringspro

DKK 307.95
More Information

 
Image of Professionel relationskompetence (Bog)
 

Professionel relationskompetence (Bog)

De fleste er enige om, at relationskompetencen er central i det pædagogiske arbejde. Netop derfor er det besynderligt, at en kompetence, der er så betydningsfuld for børns trivsel og læring, ikke alle steder i den pædagogiske sektor støttes af en...

DKK 410.95
More Information

 
Image of Pædagogisk engagement og relationel musikalitet (Bog)
 

Pædagogisk engagement og relationel musikalitet (Bog)

Engagement og vitalitet skaber rum for både leg, læring og trivsel. Det skaber plads til fællesskabet, kreativiteten og den magi, som vi oplever, når alting lykkes i den pædagogiske hverdag. De magiske læringsøjeblikke giver os en oplevelse af...

DKK 447.95
More Information

 
Image of Relationer der rykker (Bog)
 

Relationer der rykker (Bog)

Fra etårsalderen og resten af barndommen tilbringer børn mange timer sammen med personer, de ikke er i familie med. Den gode dagplejer er netop god, fordi hun har mange af de familiære værdier indlejret i sit job. Værdier såsom omsorg, tryghed,...

DKK 369.95
More Information

 
Image of Relationsbaseret vejledning (Bog)
 

Relationsbaseret vejledning (Bog)

Vi kan ikke klare os uden hinanden. Både privat og i arbejdslivet er vi afhængige af andres feedback, støtte og vejledning for at kunne udvikle os. En faglig vej til at opnå psykologisk robusthed i den pædagogiske verden er systematisk refl eksion,...

DKK 447.95
More Information