Order by: Relevance
Price: Low to High, High to Low

 
Image of Fiktionens genrer (Bog)
 

Fiktionens genrer (Bog)

Fiktionens genrer. Teori og analyse er en indføring i analyse af fiktion. Bogen introducerer til teorier om fiktion og genre og præsenterer et sæt af analytiske tilgange til fiktion af enhver art. Ved at anlægge en formel vinkel på fiktion og genrer,...

DKK 62.95
More Information

 
Image of Fiktion som vidensmedie (E-bog)
 

Fiktion som vidensmedie (E-bog)

Kapitel 13 fra bogen Nye Vidensmedier. Kultur, læring, kommunikation. Bogen omhandler mediers anvendelse i tilegnelse af viden. Digitale og sociale medier skaber nye muligheder for læring og formidling, men signalerer også, at selve vidensbegrebet...

DKK 17.95
More Information

 
Image of Fortællingen (Bog)
 
DKK 62.95
More Information

 
Image of Fortællingen (E-bog)
 

Fortællingen (E-bog)

Fortællingen introducerer til teorier om fortællingen og præsenterer et sæt af analytiske tilgange til fortællinger af enhver art. Annemette Hejlsted lægger vægt på læsersynsvinklen og retter opmærksomheden mod de vilkår for menings- og betydningsdannelse

DKK 257.95
More Information

 
Image of Novellen (Bog)
 

Novellen (Bog)

Noveller deler en række dominerende træk; de er fiktionstekster med et enstrenget plot, der er koncentreret omkring en begivenhed eller en situation, som sætter spørgsmålstegn ved det velkendte og givne. Novellen teori og analyse er en indføring...

DKK 62.95
More Information