Order by: Relevance
Price: Low to High, High to Low

 
Image of En løbsk verden (Bog)
 

En løbsk verden (Bog)

Et tankevækkende forsøg på i kort form at give et overblik over, hvad der efter Giddens mening er globaliseringens karakteristika, forudsætninger og ikke mindst dens konsekvenser - for os alle sammen og for hver enkelt. Oversat fra engelsk efter Runaway...

DKK 148.95
More Information

 
Image of Europa i globaliseringens tidsalder (Bog)
 

Europa i globaliseringens tidsalder (Bog)

"er man interesseret i (europæisk) politik, er der al mulig grund til at læse Europa i globaliseringens tidsalder." Annegrethe Rasmussen, Information De europæiske lande er - med rette - stolte af deres sociale systemer, der sikrer sammenhængskraft...

DKK 277.95
More Information

 
Image of Modernitetens konsekvenser (Bog)
 

Modernitetens konsekvenser (Bog)

Moderniteten har både positiv og negativ betydning for det enkelte menneske. På den ene side tilvejebringer samfundets ekstreme udviklingsdynamik en række nye muligheder for et sikkert og berigende liv. På den anden side er der skabt grundlæggende...

DKK 208.95
More Information

 
Image of Modernitet og selvidentitet (Bog)
 

Modernitet og selvidentitet (Bog)

At eksistere i senmodernitetens tid indebærer, at traditioner og sædvaner ikke længere nedarves og dermed heller ikke bestemmer vores normer. Giddens redegør for, hvordan de enkelte individers identitet udvikles under sådanne betingelser. Oversat...

DKK 286.95
More Information