Order by: Relevance
Price: Low to High, High to Low

 
Image of Aristoteles forelæsning over fysik (Bog)
 

Aristoteles forelæsning over fysik (Bog)

En del af Aristoteles teoretiske hovedværk er Fysikken. Her beskæftiger han sig med de jordiske, foranderlige emner, og han redegør bl.a. for sine tanker om Værensbegrebet og årsag og virkning. Oversat med indledning og noter af Poul Helms.

DKK 165.95
More Information

 
Image of Ethica Nicomachea (E-bog)
 

Ethica Nicomachea (E-bog)

ETHICA NICOMACHEA eller ETIKKEN er for den græske filosof og videnskabsmand Aristoteles (384-322 f.Kr.) en slags forskole til samfundslæren (politikken), der har til opgave at gøre mænd til gode borgere i bystaten. Efter en indledning, der både gælder...

DKK 64.95
More Information

 
Image of Etikken (Bog)
 

Etikken (Bog)

Omsider foreligger nu klassisk filolog Søren Porsborgs nyoversættelse af Aristoteles´ etiske hovedskrift - til afløsning for Niels Møllers version fra 1936. Det er "Den Nikomacheiske Etik" (eller "Ethica Nokomachea"), der er tale om: midtens etik,...

DKK 243.95
More Information

 
Image of Om naturen (E-bog)
 

Om naturen (E-bog)

ARISTOTELES FYSIK eller OM NATUREN omhandler de generelle principper bag verden og universet. Værket har form som en samling foredrags­noter og er formodentlig ikke er nedskrevet med henblik på udgivelse. Aristoteles indleder OM NATUREN med en præsent

DKK 64.95
More Information

 
Image of Om sjælen (Bog)
 

Om sjælen (Bog)

Om sjælen er oversat fra oldgræsk af Søren Porsborg, der også har skrevet en koncis indledning til denne vor kulturs første "psykologi" fra det 4. årh. fvt. Citationstegnene skal angive, at Aristoteles (384-322 fvt.) ikke nærmer sig sjælen med...

DKK 145.95
More Information

 
Image of Om tilblivelse og tilintetgørelse (Bog)
 

Om tilblivelse og tilintetgørelse (Bog)

Om Tilblivelse og Tilintetgørelse (De generatione et corruptione) er et af filosoffen Aristoteles´ (384-322 f.Kr.) vigtigste naturfilosofiske skrifter. Skriftet omhandler den fysiske verden omkring os med særlig henblik på de fire grundelementer -...

DKK 181.95
More Information

 
Image of Poetik (Bog)
 

Poetik (Bog)

Alting har en begyndelse, også læren om digtekunsten, der bestemmer dens genrer, virkemidler og kvaliteter. Aristoteles Poetik er denne begyndelse, det første systematiske forsøg på en litteraturteori, en digtekunstens æstetik. Meget tyder på,...

DKK 148.95
More Information

 
Image of Poetikken (Bog)
 

Poetikken (Bog)

Oversat fra oldgræsk efter Aristotelis de arte poetica liber i Oxford Classical Texts, ed. R. Kassel. Blev i det 20. århundrede oversat til dansk hele 3 gange, men desværre med mindre og mindre held (præcision!) - derfor denne nye oversættelse med...

DKK 191.95
More Information

 
Image of Tre naturfilosofiske skrifter (Bog)
 

Tre naturfilosofiske skrifter (Bog)

Denne udgivelse består af tre mindre skrifter af Aristoteles. De to første - ‘Om Sansning og ‘Om Liv og Død’ - tilhører en gruppe, som traditionen har døbt ‘Små Naturfilosofiske Skrifter’ (‘Parva Naturalia’)....

DKK 182.95
More Information